Waarvoor staat NLP en wat kan het voor jou betekenen?

Ergens in de wandelgangen zal je wellicht wel al eens hebben gehoord over NLP. Deze afkorting staat voor neuro linguïstisch programmeren. Vaak is het zo dat mensen het vermoeden hebben dat het hierbij gaat om iets vrij recents. Dat is echter niet correct, integendeel. Voor de basisprincipes van NLP moeten we eigenlijk al vrij ver terug gaan in de tijd. Dat betekent echter niet dat deze principes tegenwoordig minder van toepassing zouden zijn, wel integendeel. De komst van onder meer social media heeft er immers voor gezorgd dat we meer dan ooit worden blootgesteld aan negatieve prikkels. Het zijn net deze prikkels die ervoor zorgen dat het inschakelen van bijvoorbeeld een coach kan helpen om je leven terug met een positieve(re) kijk tegemoet te zien.

Hoezo is er sprake van “programmeren”?

Wanneer we NLP voluit gaan schrijven is er dus sprake van neuro linguïstisch programmeren. In het bijzonder voor dit laatste woord geldt dat veel mensen er toch best een beetje vreemd van opkijken. Het is toch helemaal niet zo dat we onze hersenen kunnen programmeren? Dat klopt. Het moet evenwel gezegd dat het helemaal niet correct is dat mensen stellen dat NLP vrij nieuw is. Haar oorsprong bevindt zich dan ook behoorlijk ver in ons verleden. Het is mede omwille van deze reden dat deze term, hoe ongelukkig ze ook mag zijn uitgekozen, nog steeds wordt gebruikt. Voor neuro linguïstisch programmeren geldt namelijk dat het werd uitgevonden in een tijd waarin het vermoeden nog bestond dat mensen daadwerkelijk computers waren die geprogrammeerd konden worden.

Welke verschillende aspecten worden er belicht?

Zoals de naam je al aangeeft geldt voor NLP dat ze eigenlijk drie verschillende aspecten belicht. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat ze aandacht besteed aan de negatieve gedachten die je kan ervaren. Dit uiteraard met als doel om ze te kunnen verhelpen. Dat is echter niet alles. Daarnaast gaat een zeer groot gedeelte van de focus ook uit naar het communicatieve aspect. Zowel de communicatie met jezelf als met anderen kan in veel gevallen sterk worden verbeterd. Ook dit is iets wat neuro linguïstisch programmeren voor jou mogelijk maakt. In ieder geval zal je tot de vaststelling komen dat er op deze manier niet alleen voor je privéleven, maar zeker ook voor je zakelijke carrière een niet onbelangrijke meerwaarde kan worden gecreëerd. Zoveel is alvast zeker!

Wie kan overwegen om een cursus NLP te volgen?

Je weet ondertussen in grote lijnen wat NLP precies is. De laatste vraag waar mensen mogelijks nog over kunnen beschikken heeft betrekking tot voor wie het volgen van een dergelijke cursus nu precies allemaal interessant is. Wel, eigenlijk kan iedereen hier baat mee hebben. Dit geldt dus niet alleen voor mensen die het gevoel hebben dat ze geconfronteerd worden met een bepaald probleem, maar ook voor zij die denken dat er niets aan de hand is. Niet zelden is het namelijk zo dat je gedomineerd wordt door negatieve gedachten terwijl je dat eigenlijk helemaal zelf niet door hebt. Denk dus zeker niet te snel dat het overwegen van een dergelijke cursus voor jou niet interessant is.